Školenie lešenárov

Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú vykonávať montáž a demontáž pomocných konštrukcií. Súčasťou kurzu je skúška. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant obdrží preukaz odbornej spôsobilosti.

Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý pri nástupe do kurzu doloží:

  1. prihlášku do kurzu
  2. lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre práce vo výškach

Druhy lešenia:

  • A - rúrkové (STN 73 8101, STN 73 8107)
  • B - podperné (STN 73 8108)
  • C - pojazdné a voľne stojace (STN 73 8102)
  • D - drevené (STN 73 8103)
  • E - stavebné plošinové výťahy (STN 73 8120)
  • F - dielcové

Lešenári - Základná, opakovacia, rozširovacia a aktualizačná odborná príprava

 

Odborná príprava je určená pre lešenárov, tzn. osoby vykonávajúce lešenárske práce - montáž a demontáž akéhokoľvek druhu lešení (Rúrkové lešenia. Podperné lešenia. Pojazdné lešenia a voľne stojace lešenia. Drevené lešenia. Dielcové lešenia. Stavebný plošinový výťah.)

·         Opakované školenie sa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. vykonáva raz za 12 mesiacov.

·         Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu.

Kurz je určený pre budúcich lešenárov, vykonávajúcich montáž a demontáž lešenia (rúrkové, pojazdné, voľne stojace, dielcové - systémové lešenia a pod.) podľa požiadaviek objednávateľa kurzu. Pre zaradenie do kurzu je podmienka preukázania zdravotnej spôsobilosti (nie staršia ako 6 mesiacov).