Obsluha UKT a Š LKT

Obsluha lesných kolesových traktorov / ŠLKT, UKT a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lesných kolesových traktorov a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva.

  • ovládanie technológie sústreďovania dreva
  • zásady zostavovania a vlečenia nákladu
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov, VP skupina T
Periodicita preškolení: 2 roky