Školenie obsluhovateľov vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, obsluhy obilných kombajnov, obsluhy samohybných zberacích rezačiek

             

Obsluhovať obilné kombajny a samohybné rezačky môžu len osoby odborne spôsobilé s platným preukazom a s osvedčením na uvedené stroje a zariadenia.

Zabezpečujeme školenia:     

  • základné školenia - získanie nového preukazu a osvedčenia obsluhy
  • rozširovacie školenia - získanie osvedčenia na ďalší druh stroja so zápisom do preukazu
  • opakované školenia - tzv. predsezónnu prípravu - v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov ( minimálne 1 x za 1 rok )
  • aktualizačná odborná príprava obsluhy - 1 x za 5 rokov (podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení)
  • vystavenie preukazu obsluhy obilných kombajnov resp. samohybných rezačiek a v prípade potreby aj duplikátneho preukazu
  • poskytnutie odbornej literatúry k základnému výcviku: - Obilné kombajny, - Samohybné rezačky