Lesný pásový vyťahovač - LPV

  Žiadosť do kurzu na obsluhu lesnej techniky - Lesný Pásový Vyťahovač.pdf  (560262)

 

Obsluha navijakov popr. lesných vyťahovačov.

Stroje s prevažne pásovým podvozkom, nesúce zverný oplen s možnosťou zakotvenia stroja pri ťahaní dreva.

Obsluha kráča pred strojom a ovláda jazdu stroja za pomoci riadidiel.

Stroje bez pojazdu – prenosné vyťahovače, navyjáky.

Doba trvania kurzu je 10 vyučovacích hodín.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov, Vodičské oprávnenie typu "T"
a musí byť zdravotne spôsobilý.

Trvanie: 32 hodín t.j. 8hodín denne
Periodicita preškolení: 2 roky

Aktualizačná odborná príprava . 1 x za 5rokov