Obsluha krovinorezov a vyžínačov

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu krovinorezov, sekačiek, štiepkovačiek, drviacich strojov na drevo, sadzačov, jamkovačov, ryhových zalesňovacích strojov a pôdnych fréz.

  • obsluha a údržba uvedených zariadení, ich funkcie a spôsoby využitia
  • zvládnutie techniky práce v teréne pri úprave trávnatých porastov, prerezávkach
  • zvládnutie základnej údržby
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 2 roky