Špeciálny lesný kolesový traktor - ŠLKT

  Žiadosť do kurzu na obsluhu Š LKT.pdf (559936)

 

Súvisiaci obrázok

 

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lesných kolesových traktorov a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva.
•  ovládanie technológie sústreďovania dreva
•  zásady zostavovania a vlečenia nákladu
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov, Vodičské oprávnenie typu "T"
Periodicita preškolení: 2 roky

Aktualizačná odborná príprava . 1 x za 5rokov
Trvanie: 32 hodín t.j. 8hodín denne