Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

Absolvent kurzu je oprávnený obsluhovať motorovú pílu ako pilčik pri inej činnosti alebo na  prácu v lese  podľa príslušného

rozsahu oprávnenia

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu motorovej píly pri iných činnostiach.

  • zvládnutie základných pracovných činností pri práci s ručnou motorovou reťazovou pílou pri manipulácii dreva, odvetvovaní
  • zvládnutie údržby ručnej motorovej reťazovej píly
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 2 roky