Obsluha lanoviek a hydromanipulátorov

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lanových dopravných zariadení v lesnom hospodárstve.

  • obsluha a údržba lanových dopravných systémov, technické údaje lanových systémov
  • zvládnutie projektovania lanovej trasy
  • zvládnutie práce s lanom a úväzkami, vyťahovanie kmeňov, zostavovanie nákladu, vlečenie kmeňov, práca na sklade
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, vek 18 rokov, VP skupina T alebo C
Periodicita preškolení: 2 roky

 

Obsluha hydraulických rúk (hydromanipulátorov) v lesnom hospodárstve

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu hydraulických rúk v lesnom hospodárstve pri doprave dreva.

  • obsluha a údržba hydraulickej ruky, nakladanie dreva, zabezpečenie hydraulickej ruky pred jazdou, vykladanie dreva
  • zvládnutie technologických postupov pri práci s hydraulickou rukou
  • zásady merania a druhovania drevnej hmoty
  • oboznámenie sa s prevádzkovou dokumentáciou
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 1 rok