Obsluha zdvíhacích zariadení

 

  Kurz žeriavnikov, obsluha pracovných plošín, obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien.

  Kurzy odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

 1. základný kurz obsluhy mobilný žeriav a obsluha pohyblivých pracovných plošín, je určený ako odborná príprava na overenie vedomosti a vydanie preukazu u oprávnenej právnickej osoby.
 2. základne a opakované kurzy žeriavnikov, obsluha pracovných plošín, obsluha zdvíhacích zariadení
 3. obsluha regálových zakladačov, obsluha kladkostrojov, obsluha zvisle posuvných brán, obsluha stojanových zdvihákov, obsluha zdvíhacích čiel automobilov, obsluha vrátok

Do kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý ku skúške predloží:

 1. prihlášku do kurzu
 2. lekárske osvedčenie o duševnej a telesnej spôsobilosti

  Zdvíhacie zariadenia

  Ponúkame Vám:
  Výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích a viazačov bremien
 • Základné školenie (trvanie 40hodín - denne 8 hodín)
 • Opakované školenie = 1 x za 12mesiacov
 • Rozširovacie školenie
 • Akutalizačná odborná príprava = 1 x za 5rokov

v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z.z.
 

Školenia obslúh zdvíhacích zariadení:

Žeriavnik

 • triedy A1,A2,A3,A4 ( žeriavy mostové, portálové a konzolové )
 • mobilné žeriavy výložníkového typu
 • vežové žeriavy výložníkového typu

Obsluha pohyblivých pracovných plošín

Obsluhovateľ zdvíhacích zariadení

 • žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg
 • žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom
 • zdvíhacie ústrojenstva dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien
 • zdvíhacie ústrojenstva na manipuláciu s kontajnermi
 • zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a zdviháky s motorovým pohonom, určené na zdvíhanie bremien
 • zvislé posuvné brány s motorovým pohonom

Odborné prehliadky a skúšky (revízie):

 • Aa – Žeriavy a zdvíhadlá
 • Ab – pohyblivé pracovné plošiny
 • Ba – Žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg
 • Bb – Žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane
 • Bc – Zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
 • Bd – Zdvíhacie ústrojenstva na manipuláciu s kontajnermi
 • Be – Zdvíhacie rampy, plošiny a čelá
 • Bf – vrátky
 • Bh – Zvislé posuvné brány
 • Bi – Zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena