Krovinorezy

 

Obsluha krovinorezov, vyžínačov a ich adaptérov.

Doba trvania kurzu je 8 vyučovacích hodín.

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú prípravu.

Kurz končí písomnou skúškou, formou testu.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je frekventantom vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Účastník musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.