Poľnohospodárske stroje a zariadenia

  Žiadosť na oblsuhu vybraných poľnohospodárskych strojov.pdf (679428)

 

Poľnohospodárske stroje a zariadenia

A - Obilné kombajny

B - Samohybné stroje na zber surovín

C - Samohybné stroje na zber okopanín

D - Kŕmne vozy s vlastným pohonom

E - Česačky chmeľu

F - Sušiarne chmeľu, sušičky objedmových krmív a zrnín

G - Tvarovacie linky na výrobu krmív

H - Linky na pozberovú úpravu poľnohospodárskych produktov

I - Senážne a silážne veže

J - Pracovné agregáty

K - Samohybné stroje na ochranu rastlín, fekálne tlakové prostriedky, čpavkovanie

L - Dojace zariadenia

M - Širokozáberová závlahová technika

N - Motorové kosačky s výkonom nad 15kW