LEKÁRSKY POSUDOK

      Lekársky posudok je potrebné vyplniť a dať potvrdiť u Vášho obvodného lekára, bez lekárskeho posudku nieje
      možné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu...!!!
 

   LEKÁRSKY POSUDOK .pdf (538060)