LEKÁRSKY POSUDOK

      Lekársky posudok je potrebné vyplniť a dať potvrdiť u Vášho obvodného lekára, bez lekárskeho posudku nieje
      možné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu...!!!
 

     Lekársky Posudok pre FO.pdf (350900)