Práce vo výškach

Iso 9001

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle vyhlášky SÚBP SR č. 374/1990 Zb.       § 9 odst. 2:
 

  1. vo výškach nad 1,5 m keď pracovníci nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh
  2. na pohyblivých pracovných plošinách
  3. na rebríkoch vo výške väčšej ako 5m
  4. vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií