HYDROMANIPULÁTORY - hydraulická ruka

  Žiadosť do kurzu na obsluhu Hydromanipulátora.pdf (571568)

 

Ponúkame kurz na obsluhu a údržbu hydromanipulátora (hydraulická ruka) na nakladanie dreva

- základný kurz v trvaní 32 hodín, t.j. 8 hodín denne

- periodické preškolenie 1 x 24mesiacov

- aktualizačná odborná príprava 1 x za 5 rokov