Obsluha jedno a viacúčelových zariadení na ťažbu,                                          odvetvovanie, krátanie a odkôrňovanie stromov a drevných                          sortimentov -  "HARVESTOR"

  Žiadosť do kurzu na oblsuhu Lesného stroja - HARVESTOR.pdf (568321)

 


Viacoperačný ťažbový stroj, ktorý okrem samostatného pohybu po teréne spiľuje, odvetvuje, rozrezáva stromy a ukladá drevo na viac alebo menej sformované hromady (Harvestor, Procesor). Všetky pracovné operácie sa vykonávajú v jednom cykle, pričom niektoré operácie môžu prebiehať súbežne   (napr. premiestňovanie, odvetvovanie, rozrez kmeňa). Pracovný cyklus môže byť automatizovaný alebo je plne mechanizovaný a riadený operátorom v reálnom čase.

Obsluha viacúčelových strojov, ktoré využívajú ťažké (kolesové, pásové, kráčavé podvozky). Na prednej časti stroja je upevnené hydraulické rameno s pracovnou hlavicou. Stroje sú určené prevažne na ťažbu dreva, odvetvovanie, krátenie stromov a drevných sortimentov, priamo v lesných porastoch. Môžu byť nasadené do rubných, predrubných aj kalamitných porastov.

 

Obsluha strojov prevažne na odvetvovanie, krátenie stromov a drevných sortimentov. Procesor môže byť namontovaný na mobilnom podvozku, alebo ako stacionárny stroj na lesnom sklade. Jednoúčelové a viacoperačné lesnícke stroje so spaľovacím popr. dieselovým motorom, kolesové a pásové, konštrukcia, technická charakteristika. Základná údržba a opravy. Technika práce s jedno operačnými a viac operačnými strojmi na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov. Stabilita jedno operačných a viac operačných lesníckych strojov. Nástroje a pomôcky pri sústreďovaní dreva, ich význam a použitie. Zásady bezpečnosti práce. Doba trvania kurzu je 27 vyučovacích hodín.

 

Účastník kurzu musí mať: