LANOVKY

Žiadosť na obsluhu lesnej techniky - LANOVKY.pdf (561216)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Lanovka lesný stroj

Obsluha lesných lanoviek, prevádzka, praktická realizácia údržby a opráv.

Všeobecné požiadavky týkajúce sa obsluhy lesných lanoviek.

Základné delenie lanoviek.

Príslušenstvo lesných lanoviek, lanové vozíky, montážne a pracovné pomôcky, druhy lán lesných lanoviek.

Praktická realizácia údržby a opráv.

Montáž a demontáž lesnej lanovky.

Projektovanie sústreďovania dreva lesnou lanovkou.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s lesnou lanovkou. Doba trvania kurzu je 26 vyučovacích hodín.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.