Zdvíhacie zariadenia

  Žiadosť do kurzu na obsluhu Zdvíhacích Zariadení.pdf   (564998)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt žeriav

TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE SKUPINY A

a) žeriavy a zdvíhadlá

b) pohyblivé pracovné plošiny

 

TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE SKUPINY B

a) žeriavy a zdívhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000kg do 5000kg

    a vrátky s motorovým pohonom

b) zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie uchopenie bremena

 

DRUHY OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ - ZZ

  • Žeriavy mostové a portálové

a) ovládané zo zeme

b) ovládané z kabíny

c) ovládané z kabíny (zariadenie pre uchopenie bremena)

  • Žeriavy výložníkového typu

a) stĺpové, konzolové

b) porotálové otočné

c) nakladacie (hydraulické ruky)

  • Zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá

a) ručné

b) elektrické

  • Pohyblivé pracovné plošiny

a) elektrické

b) hydraulické

  • Regálové zakladače so stanovišťom obsluhy
  • Zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov, pre zdvíhanie bremien pomocou

a) viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov

  • Zdvíhanie bremien motorovým pohonom

a) zdvíhacie rampy

    zdvíhacie plošiny

    stojanové zdviháky

    zdvíhacie čelá

  • Vrátky na zdvíhanie bremien

a) motorový pohon

  • Zvisle posuvné brány

a) motorový pohon

 

Žeriavnik triedy A1, A2, A3

- žeriavy mostové a zdvíhadla s motorvým pohonom ovládané zo zeme s nosnosťou nad 5t (A1)
- žeriavy mostové, konzolové, portálové ovládané z koša alebo kabíny (A2)
- žeriavy mostové, konzolové, portálové so zariadením pre uchopenie bremena (A3)
 

Obsluha - obsluhovateľ zdvíhacích zariadení

- žeriav a zdvíhadlo ovládané zo zeme s motorovým pohonom do 5t vrátane
- prídavný výložníkový žeriav s motorovým pohonom do 5t na dopravnom prostriedku   (hydraulická ruka, žeriavové rameno)
- žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom
- zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na   zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie, uchopenie
- zdvíhacia rampa, zdvíhacia plošina, zdvíhacie zariadenie na zdvíhanie vozidla, zdvíhacie čelo na   vozidle na nakládanie alebo vykládanie nákladu
- zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
- schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou   schopnosťou pohybu (invalidom)
 

Vodič regálového zakladača

- regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa a bez stanovišťa   obsluhy