Obchodná činnosť

Predaj protipožiarnych produktov

Od vzniku spoločnosti sa venujeme aj servisnej činnosti. Vykonali sme tisícky kontrol a testovaní protipožiarnej techniky vďaka ktorým sme nazbierali cenné skúsenosti. Vieme, ktorá technika je spoľahlivá, dokážeme vám odporučiť zariadenia s dlhodobou životnosťou a tým znížiť vaše náklady pri plnení zákonom daných povinností.

Hasiace prístroje

Dodáme vám certifikované hasiace prístroje rôznych typov, poradíme pri ich rozmiestnení v objekte a ponúkneme doplnkový tovar.

Hydranty

Zabezpečíme dodávku komponentov hydrantových systémov (hadice, skrinky, ventily alebo prúdnice) ale aj celých kompletov. Viac informácii vám radi poskytneme na požiadanie.

Požiarno-bezpečnostné značky

Zabezpečíme dodávku a montáž požiarno-bezpečnostného značenia od zákazových, výstražných, príkazových, záchranných, elektroinštalačných či certifikačných značiek. Označíme sklady, plynové kotolne a rôzne obaly na chemické látky. Všetko podľa platnej legislatívy.

 

Viac o našich produktoch nájdete na stránke www.rabcangroup.sk