Zemné stroje - stavebné stroje

  Žiadosť do kurzu na obsluhu vybraných stavebných strojov.pdf (893238)    

 

 

Podmienky k prihláseniu  sa na strojníycky kurz

 

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – 
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
 • vodičský preukaz B, C alebo T ( závisí od typu stroja a hmotnosti stroja )

Uchádzač o získanie dokladu obsluhy stavebných strojov si musí zabezpečiť potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

Info k vodičskému oprávneniu 

 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie len skupiny B – na účelovej komunikácii môžete riadiť stavebné stroje, ktoré majú hmotnosť max. 3500 kg.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie skupiny T – môžete väčšinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie skupiny C – môžete väčšinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.

Rozdelenie vybraných stavebných strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategória 1 A – Nakladacie a vykladacie stroje ( Traktorbáger, UNC a ďalšie )

Kategória 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá ( Traktorbáger, UDS a ďalšie )

Kategória 1 C – Dozéry ( Buldozéry )

Kategória 1 D – Frézy a ryhovače

Kategória 1 E – Skrapery

Kategória 1 F – Rúrové ukladače

Kategória 1 G – Cestné valce

 

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

Kategória 2 A – Betonárne

Kategória 2 B – Autodomiešavače a automiešače

Kategória 2 C – Čerpadlá betónových zmesí

 

Ostatné stroje a zariadenia

Kategória 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje

Kategória 3 B – Kompresory

Kategória 3 C - Ukladače živičných zmesí (finišery)

 

Kurzy obsluhy vybraných stavebných strojov podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zacvičenie.

Ďalej ponúkame :

 • získanie dokladu ( strojnícky preukaz )  obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie dokladu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu dokladu ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )
 • opakované školenie strojníkov v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu strojníkov podľa zákona 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov
 • vystavenie dokladu najnovšieho vzoru ( akceptovaného v krajinách EU )

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám radi poskytneme na 0903 515 776 alebo 0902 878 729.