Hasiace prístroje

V poslednej dobe zaplavuje slovenský trh množstvo menej kvalitných produktov, medzi iným aj hasiacich prístrojov. A práve pre tieto prípady mali naši predkovia príkladné príslovie: " Aké lacné – také vzácne."Naša spoločnosť pre Vas pripravila niekoľko drobných rád, ako postupovať pri kúpe týchto produktov. Hasiaci prístroj musí byť vyrobený zhodnes EN3-7 (musí byť uvedené na štítku). Časté zmeny súčiatok znamenajú praktickú nemožnosť servisu. Starostlivosť o hasiaci prístroj sa nekončí jeho zakúpením, preto si overte u predajcu, či je schopný vykonať servisnú činnosť, opravu, plnenie. Overte si referenciu na predajcu daného produktu a jeho schopnosť dané činnosti splniť a overte si u predajcu počet evidovaných reklamácii daného produktu.